Su Temini ve Atık Suların Uzaklaştırılması

Su, insan ve diğer canlıların ana ihtiyaçlarının başında gelir. İnsan vücudunun %90’ı sudur. Aç kalan bir insan uzun süre yaşayabilmesine rağmen, susuz kalan bir kimse kısa sürede ölmektedir. Fert olarak sadece içmek için gerekli olan su ihtiyacı günde 4-5 litreyi litreden fazla değildir. Bununla beraber toplumlar teşekkül edip, köy, kasaba ve şehirler oluştuktan sonra, Fertlerin su ihtiyaçları büyük ölçüde artmakta ve toplumların hayat standartlarına bağlı olarak fert başına günde 100–400 litreyi bulmaktadır. Toplumların gelişmişliği, uygun kalitede ve yeterli miktarda suyun bulunmasına bağlıdır. Bundan dolayı su temini ve kanalizasyon tesisleri fertlerin ihtiyacı olmaktan çıkıp, toplum için bir zaruret haline gelmiştir. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda heptagon groups isale hatları ve kanalizasyon hizmetleri sunmaktadır.