Neden enerji tasarrufu?

ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır.
Enerji verimliliği politikaları, bir taraftan ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedeflerinin sürdürülebilirliği ile doğrudan ilişkili olması diğer taraftan ise toplam sera gazı salımlarının azaltılmasında oynadığı kilit rol nedeniyle, hassasiyetle ele alınması gereken alanların başında gelmektedir. Enerji tasarrufu bir yönden de evimizdeki bütçemize benzer. Ev harcamalarımızı akıllıca, elimizdeki paraya göre ve bir düzen içinde yaparsak rahat eder ve sıkıntı çekmeyiz. Eğer istediğimiz gibi, düşüncesizce elimizdeki parayı harcarsak, elimizdeki para biter ve sıkıntıya gireriz. Enerji tasarrufu da bu olaya benzer. Eğer kullandığımız enerjiyi düşüncesizce harcarsak tükenir. Hayatta sonu olmayan hiç bir şey yoktur.

Enerji tasarrufu ve verimliliği, enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılık risklerinin azaltılması, çevrenin korunması ve iklim değişikliğine karşı mücadelenin etkinliğinin arttırılmasının sağlanması gibi 2023 yılı ulusal strateji hedeflerimizin ve enerji politikalarımızın en önemli bileşenlerinden biridir.
Enerji tasarrufu, her ülke ve millet için büyük önem taşır. Tasarruf, gereksiz tüketimin kısıtlanmasıdır. Kendi ülkemiz Türkiye’yi ele alırsak bir çok konuda enerjiye ihtiyacımız vardır. Enerji türleri ve kullanım alanları çok çeşitlidir. Örneğin ısı enerjisinin kullanım alanı çok geniştir. En basit örnek olarak ısı enerjisi evlerimizi ısıtmakta kullanılır. Ülkemizde son olarak güneş enerjisinden de yararlanılmaya başlanmıştır.

Enerji tasarrufu, sadece bir gün ve belli bir kesim içinde tartışılacak bir konu değildir. Enerji israfına milletçe savaş açmalıyız. Bu savaş, bize çok şey kazandırabilir. Ülkemizin zenginleşmesindeki en önemli faktörlerden biri enerji tasarrufuna alışmak ve bunu uygulamaktır. Köylüsünden şehirlisine, fakirinden zenginine enerji tasarrufu yapıp ülkemizi zengin ülkeler arasına sokmak hepimizin başlıca görevleri olmalıdır.