Çelik Yapı Tasarımı

Demir ve çelik insanlık tarihinde en eski devirlerden beri bilinmekle beraber, geniş ölçüde üretilemediğinden iki yüzyıl öncesine kadar sadece silah ve eşya yapımında kullanılabilmiştir. 18. Yüzyılda İngiltere’de, yüksek fırın yöntemiyle geniş ölçüde ham devir ve font (pik) üretiminin başlamasından sonra, demirin yapı malzemesi olarak kullanılabilmesi olanağı ortaya çıkmıştır. Çelik yapılar betonarme yapılara göre birçok yönden daha avantajlıdır. Bunlardan en önemlisi depreme dayanıklı olmasıdır. Zira çelik, betona göre oldukça dayanıklı olduğu gibi aynı zamanda daha hafif bir malzeme olmasıyla öne çıkmaktadır. Sarsıntı esnasında hafif malzemeler daha zor yıkılmaktadır. Ayrıca hem hafif yapısı hem de çelik maddesinin sağlam yapısı sayesinde depreme son derece dayanıklıdır. Çelik yapının en önemli avantajlarından bir tanesi ekonomik olmasıdır. Ekonomik olmasının en önemli etmeni kısa sürede kolayca inşa edilebilmesidir. Böylelikle hem zamandan tasarruf edilir hem de işçilik maliyeti azalır. Bir başka etmen de geri dönüşüme elverişli olmasıdır. Bu sayede kullanılmayan çelikler değerlendirilerek ekonomik açıdan kar elde edilmektedir. Günümüzde köprü, çok katlı yapı, geniş açıklı sosyal yapılar ve sanayi yapıları gibi alışılmışın dışında taşıyıcı sistem kullanma gereksinimi olan yapılarda öne çıkan çelik konstrüksiyon sistemlerin hesap ve tasarımlarıyla ilgili çözümler sunmaktayız.