Betonarme Tasarım

Son yıllarda, bilgisayar kullanımının ve sonlu elemanlar türü yöntemlerin yaygınlaşmasıyla bazı olağanüstü yararlı makina ve yöntemler doğmuştur. Kullanılan araç ve yöntem ne olursa olsun, çözümleme sonucu elde edilen veriler varsayımlar kadar geçerlidir. Betonarme gibi, davranışı karışık bir yapı malzemesi davranış bilgisine hakim, çağdaş çözümleme yöntemlerini yetkinlikle kullanabilen alanında uzman mühendisler tarafından yapılması gerektiğine olan inancımız ile yönetmeliklere uygun, güvenilir, çevreci ve estetik bir biçimde projelendirme amacıyla çözümler sunmaktayız.