Alt Yapı Mühendisliği

Altyapı hizmetleri, maddi veya ekonomik altyapı olarak adlandırılan hizmetleri kapsar. Buna göre ekonomik altyapı; enerji, gaz boru hattı,su ve kanalizasyon, katı atık toplama ve imhası alanlarındaki hizmetleri; barajlar, sulama kanalları gibi bayındırlık hizmetleri ve kara-demir yolları, kent içi ulaşım, limanlar ve suyolları gibi ulaşım hizmetlerini içerir. Küresel bir ekonominin temelinde, etkili altyapı ağlarına sahip olmak yatar.Ülkelerin büyümesi ve gelişebilmesi için, rekabetçi altyapı hizmetlerini güvenli bir şekilde sunması ve bu hizmetlerin sürdürülebilir olması gerekmektedir. Heptagon Groups olarak sürdürülebilir altyapı hizmetlerinde öncü olma felsefesi ile hizmetinizdeyiz.